GYIK

a pályázat beküldési határideje: 2023. április 5., 10:00 óra

Milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázat benyújtása során? Milyen esetekben kell kitölteni és mellékelni a nyilatkozatok valamelyikét? Van lehetőség hiánypótlásra? Gyakran merülnek fel ilyen és ehhez hasonló kérdések a K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázattal kapcsolatban. A GYIK-ban összegyűjtöttük a válaszokat a leggyakrabban feltett kérdésekre.

milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázat benyújtása során?

a benyújtott pályázati anyag akkor érvényes, ha a megjelölt intézmény megfelel az alábbi kategóriák valamelyikének:

 • társadalombiztosítási támogatással rendelkező, Magyarországon fekvő-és/vagy járóbeteg szakellátást végző gyermek-szakkórház, kórház, klinika
 • országos intézet gyermek- és csecsemő osztálya
 • PIC centrum
 • gyermekügyelet, gyermek háziorvos, vegyes praxisú háziorvos
 • mentőszolgálat

azon intézmények osztályai, amelyek az elmúlt két évben összesen bruttó 1 500 000 forint feletti támogatásban részesültek a K&H gyógyvarázs program keretében, idén nem indulhatnak a pályázaton.

idén tehát újra pályázhat minden olyan intézmény osztálya, amely 2021-ben vagy 2022-ben már kapott támogatást, de ennek összértéke nem érte el a bruttó 1 500 000 forintot. A korlátozás csak az adott osztályra vonatkozik, az intézmény más osztálya részt vehet a pályázaton.

milyen eszközökre lehet pályázni?

a pályázat keretén belül az intézmények a pályázati kiírás alapján a következőkre nyújthatják be jelentkezésüket:

 • gyermekgyógyászati és mentési eszközök, segédeszközök, berendezések, felszerelések beszerzésére, valamint
 • a gyermekek egészségmegőrzését, betegség-megelőzését és rehabilitációját elősegítő berendezések beszerzésére

a pályázó összesen maximum 5 különböző eszközre (és ezek működtetésére szolgáló tartozékokra) pályázhat, de egy eszközből több darabot is megjelölhet.

A megpályázandó berendezésekhez tartozó kiegészítőket (állvány, kábel, mandzsetta stb) külön eszközként jelöljem meg a pályázati felületen?

Az együttesen alkalmazható eszközöket, tehát egy műszer működtetéséhez használatos tartozékokat, kiegészítőket egy szettként jelöljék meg, a pályázati felületen egy műszerként megjelenítve azokat, például „Betegellenőrző monitor és tartozékai”. Az árajánlatban külön tételként felsorolva is lehetnek az egyes tartozékok.

milyen tartalmi feltételeknek kell megfelelni a pályázat benyújtása során?

az eredményes elbíráláshoz kérjük, pályázatának beküldése előtt ellenőrizze le, hogy a pályázati űrlap minden releváns pontját kitöltötte, mellékelte a pályázati anyaghoz kapcsolódó dokumentumokat és árajánlatokat.

a pályázathoz mindenképp csatolni kell a nyilatkozatot, amiben a pályázó vállalja, hogy kifizeti a különbözetet, amennyiben az elnyert eszközök ára változik a beszállító árajánlatához képest.

amennyiben a pályázó nagyobb összértékű eszközre pályázik, mint bruttó 4 millió forint, a 4 millió forint feletti összeg vállalásáról külön nyilatkozatot kell tennie.

milyen feltételek vonatkoznak az árajánlatokra?

a pályázónak minden igényelt eszközről csatolnia kell a pályázó intézmény nevére kiállított árajánlato(ka)t, maximum két beszállítótól, melyeken az alábbi információk szerepelnek:

 • az ár, forintban megadva
 • az érvényességi idő
 • a szállítás határideje
 • a garanciaidő (ha nincs, az is legyen feltüntetve!)
 • a fizetés módja (kizárólag olyan árajánlatokat fogadunk el, amelyeket utólag, banki átutalással, teljesítéstől számított minimum 15 napon túl szükséges rendezni)
 • amennyiben a szállításért külön kell fizetni, annak összege

milyen esetekben kell kitölteni és mellékelni a nyilatkozatokat?

a pályázathoz két nyilatkozat tartozik, amiket kitöltve, aláírva kell feltölteni az online pályázati felületre a word vagy pdf formátumkban.

meddig kell benyújtani a pályázatot, és mikor kapok értesítést a sikeres pályázásról?

a pályázat benyújtására 2023.04.05. 10:00 óráig van lehetőség, a beküldés sikerességéről automatikus rendszerüzenetet kap a pályázó, majd a pályázatot lebonyolító Ügynökség ellenőrzi, hogy a beküldött anyag minden tartalmi kritériumnak megfelelt-e.

a beérkező pályázati anyagok elbírálása 2023.06.20-ig történik, a támogatási döntésről 2023.06.30-ig minden pályázó értesítést kap elektronikus levél formájában, a pályázati anyagban megadott e-mail címre.

mi a teendő, ha a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát?

a hiányosan benyújtott pályázati anyagokat a lebonyolító Well PR Ügynökség jelzi a pályázónak, akinek 2023.04.12-ig van lehetősége pótolni a hiányosságokat.
Az április 12. után érkezett hiánypótlásokat nem áll módunkban elfogadni.

pénzbeli támogatást kap az osztály vagy a pályázaton elnyert eszközöket kapja meg?

a pályázaton elnyert eszközöket a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány rendeli meg a nyertes pályázó számára, tehát a nyertes intézmény az eszközöket kapja meg. A beszállító a számlát a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány számára állítja ki, az Alapítvány a szállítást követően a beszállítónak fizeti ki az eszközök ellenértékét .

mi a teendő, ha a pályázó elakad a pályázati anyag kitöltésével?

a pályázat kitöltésekor minden pályázati lépésnél az oldal alján lehetőség van megtekinteni a hibásan vagy hiányosan kitöltött cellákat, és ellenőrizni, módosítani a szükséges tartalmi részeket. A pályázatot részlegesen is ki lehet tölteni, elmenteni, majd később beírni a hiányzó adatokat, csatolni a dokumentumokat. A pályázatot a „pályázat beküldése” gombbal tudja beküldeni.
amennyiben további elakadás, probléma merül fel, kérjük, keresse Antal Tündét a t.antal@well.hu e-mail címen, vagy a 06 30 971 3736 telefonszámon.

mi a teendő, ha a pályázó nem megfelelően töltötte ki a pályázati anyagot?

Amennyiben hiánypótlásra van szükség, a Well PR Ügynökség jelzi a pályázó részére a hiányzó dokumentumokat, amelyek pótlására 2023. április 12-ig van lehetőség. Az április 12. után benyújtott hiánypótlásokat nem fogadjuk el, a pályázat érvénytelennek minősül.