GYIK

a pályázat beküldési határideje: 2022. augusztus 3., 10:00 óra

Milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázat benyújtása során? Milyen esetekben kell kitölteni és mellékelni a nyilatkozatok valamelyikét? Van lehetőség hiánypótlásra? Gyakran merülnek fel ilyen és ehhez hasonló kérdések a K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázattal kapcsolatban. A GYIK-ban összegyűjtöttük a válaszokat a leggyakrabban feltett kérdésekre.

milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázat benyújtása során?

a benyújtott pályázati anyag akkor érvényes, ha a megjelölt intézmény megfelel az alábbi kategóriák valamelyikének:

 • társadalombiztosítási támogatással rendelkező, Magyarországon fekvő-és/vagy járóbeteg szakellátást végző gyermek-szakkórház, kórház, klinika
 • országos intézet gyermek- és csecsemő osztálya
 • PIC centrum
 • gyermekügyelet, gyermek háziorvos, vegyes praxisú háziorvos
 • mentőszolgálat

azon intézmények osztályai, amelyek az elmúlt két évben összesen bruttó 1 500 000 forint feletti támogatásban részesültek a K&H gyógyvarázs program keretében, idén nem indulhatnak a pályázaton.

idén tehát újra pályázhat minden olyan intézmény osztálya, amely 2020-ban vagy 2021-ben már kapott támogatást, de ennek összértéke nem érte el a bruttó 1 500 000 forintot.

milyen tartalmi feltételeknek kell megfelelni a pályázat benyújtása során?

az eredményes elbíráláshoz kérjük, pályázatának beküldése előtt ellenőrizze le, hogy a pályázati űrlap minden releváns pontját kitöltötte, mellékelte a pályázati anyaghoz kapcsolódó dokumentumokat és árajánlatokat – amennyiben szükséges.

a pályázat során az alábbi esetekben feltétlenül szükséges nyilatkozatot is benyújtani:

 • nyilatkozat az önrész vállalásáról, amennyiben a pályázó nagyobb összértékű eszközökre pályázik, mint bruttó 4 millió forint
 • nyilatkozatot az önrész vállalásáról, amennyiben a pályázó új, Magyarországon még nem alkalmazott berendezésre vagy eljárásra pályázik, több mint bruttó 10 millió forint értékben.
  Új, Magyarországon még nem alkalmazott berendezés, eljárás igénylése esetén PDF formátumban az eszközt, az eljárást alkalmazó szakorvosi önéletrajzot, szakmai tapasztalatának összegzését is kérjük feltölteni a pályázati felületre.
 • nyilatkozatot a devizaárfolyam-változásból adódó árkülönbözet vállalásáról, amennyiben az ajánlatban árfolyamfüggő árak szerepelnek, az árfolyamváltozásból adódó különbözetre vonatkozóan

milyen feltételek vonatkoznak az árajánlatokra?

a pályázónak minden igényelt eszközről csatolnia kell a pályázó intézmény nevére kiállított árajánlato(ka)t, maximum két beszállítótól, melyeken az alábbi információk szerepelnek:

 • az érvényességi idő (2022. december 31-ig!)
 • a szállítás határideje
 • a garanciaidő (ha nincs, az is legyen feltüntetve!)
 • a fizetés módja (kizárólag olyan árajánlatokat áll módunkban elfogadni, amelyeket utólag, banki átutalással, teljesítéstől számított minimum 15 napon túl szükséges rendezni)

milyen esetekben kell kitölteni és mellékelni a nyilatkozatok valamelyikét?

a pályázathoz három nyilatkozat tartozik, amiket – amennyiben a pályázati anyagban megjelölt információk, költségek alapján szükséges – kitöltve, aláírva kell feltölteni az online pályázati felületre a megfelelő formátumokban.

meddig kell benyújtani a pályázatot, és mikor kapok értesítést a sikeres pályázásról?

a pályázat benyújtására 2022.08.03. 10:00 óráig van lehetőség, a beküldés sikerességéről automatikus rendszerüzenetet kap a pályázó, majd a pályázatot lebonyolító Ügynökség ellenőrzi, hogy a beküldött anyag minden tartalmi kritériumnak megfelelt-e. Ezután elektronikus levélben jelezzük a pályázónak, ha a pályázatát sikeresen befogadtuk.

a beérkező pályázati anyagok elbírálása 2022.09.09-ig történik, a támogatási döntésről 2022.09.15-ig minden pályázó értesítést kap elektronikus levél formájában, a pályázati anyagban megadott e-mail címre.

mi a teendő, ha a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát?

a hiányosan benyújtott pályázati anyagokat a lebonyolító Well PR Ügynökség jelzi a pályázónak, akinek a pályázat lezárultáig (2022.08.03) lehetősége van pótolni a hiányosságokat .

mi a teendő, ha a pályázó elakad a pályázati anyag kitöltésével?

a pályázat kitöltésekor minden pályázati lépésnél az oldal alján lehetőség van megtekinteni a hibásan vagy hiányosan kitöltött cellákat, és ellenőrizni, esetenként módosítani a szükséges tartalmi részeket.
amennyiben további elakadás, probléma merül fel, kérjük, keresse Antal Tündét a t.antal@well.hu e-mail címen, vagy a 06 30 971 3736 telefonszámon.