K&H jövő gyógyítói díj szavazás

közönségszavazás szabályzat

 1. Az online szavazás szervezője a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány (1363 Budapest, Pf. 117.,továbbiakban: "Szervező").
 2. Az online szavazás célja, hogy a szavazatok hozzájáruljanak a K&H jövő gyógyítói díj közönségdíjazottjainak kiválasztásához.
 3. Az online szavazás 2023. december 3-tól december 31. 12 óráig történik, kizárólag a https://www.khgyogyvarazs.hu/jovo-gyogyitoi-dij weboldalon.
 4. Az online szavazni kívánó személynek (továbbiakban: "Szavazó") meg kell adnia e-mail címét és egy jelszót, amivel létrehozza saját szavazói fiókját.
 5. A Szavazó a megadott e-mail címre egy aktiváló linket kap, amivel aktiválnia kell fiókját ahhoz, hogy szavazni tudjon.
 6. Egy Szavazó egy e-mail címmel regisztrálhat.
 7. Szavazni 3 kategóriában lehet, kategóriánként 3 jelöltre. Kategóriák:
  • házi gyermekorvos
  • gyermekgyógyító szakorvos
  • gyermekgyógyító rezidens
 8. A Szavazó a "rá szavazok" gomb megnyomásával adhatja le szavazatát az adott jelöltre.
 9. Egy szavazói fiókból (egy e-mail címről) a szavazás teljes ideje alatt kategóriánként naponta egyszer lehet szavazni.
 10. A szavazáskor megadott személyes adatok kizárólag a szavazás tisztaságának biztosítását szolgálja, azt a Szervező nem használja fel egyéb célra, és a díjazottak kiválasztását követően nem őrzi meg.
 11. A K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány a szavazás technikai lebonyolítására adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó neve, címe: Alchimedia Kft. (1141 Budapest, Szugló u. 82.). Szavazáskor a visszaélések elkerülése érdekében a Szavazó e-mail és ip címét, valamint a böngésző felhasználási módhoz kapcsolódó technikai információkat az adatfeldolgozó nyomon követi, de harmadik félnek nem adja ki. Az adatokat az adatfeldolgozó 2024. január 30-ig őrzi meg.
 12. Az e-mail cím kezeléséhez a regisztrációkor megadott hozzájárulás a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal visszavonható az adatkezelés ideje alatt. Az adatkezelésről felvilágosítást kérhet, valamint bármikor kezdeményezheti - korlátozás és indoklás nélkül - adatainak helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását a khjovogyogyitoi@well.hu e-mail címen. Az adatkezeléssel kapcsolatban részletesebb információt a https://www.kh.hu/csoport/alapitvany oldalon elérhető tájékoztatóban olvashat. Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a K&H Egészséges Társadalomért Alapítványhoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
 13. Az online szavazás időtartama: 2023. december 3. 00:00 óra és 2023. december 31. 12:00.
 14. A Szervező a www.khgyogyvarazs.hu weboldalon hozza nyilvánosságra a nyertesek nevét, legkésőbb 2024. január 31-ig.
 15. Szavazók tudomásul veszik, hogy az online szavazáson való részvétel önkéntes.
 16. A Szavazók a szavazatért semmiféle ellenszolgáltatásban nem részesülnek.
 17. A Szervező, a rajta kívül álló okokból bekövetkező, olyan meghibásodásokért, amelyek a szavazás működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve a szavazás céljának elérését akadályozó, vagy meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmi módon nem felel.
 18. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén, a szavazás eredményeit folyamatosan figyelemmel kísérve, az adott szavazatokat érvénytelenítse, a szavazásból bárkit indoklás nélkül kizárjon, a szavazást átmeneti időre felfüggessze, és a felsorolt eseményekre tekintettel saját hatáskörben határozza meg a szavazás eredményét.
 19. Ha bármi problémát észlel a szavazással kapcsolatban, kérjük, jelezze nekünk a khjovogyogyitoi@well.hu e-mail címen!

A Szervező ezúton kér minden résztvevőt, hogy az online szavazás tisztasága, a jelöltek és a jövőbeli nyertesek támogatása érdekében a fenti irányelveket tartsa be!